A Review Of טופס ביטול תביעה קטנה

לפני מספר חודשים, במועד המשפט, ולאחר שהצד הנתבע לא הגיע לדיון, פסק בית המשפט לזכותי את מלוא הסכום שתבעתי. הצד הנתבע ערער על פסק הדין ונקבע דיון חוזר לעוד מספר חודשים.האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ

read more


טופס הגשת כתב תביעה קטנה Options

מצד שני זה בית משפט ואני מניח שישלחו עותק של הבקשה עם זמן עבור הצד השני להגיב, מה שעלול לגרום לדחייה בלתי פרופורציונלית של הדיון, שוב.תודה רבה על התשובה המהירה!עד קבלת הזיכוי המלא נאלצה התובעת ל

read more